FAQs

FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେସିନ୍ କିଣିବା, ଏହା ଚଳାଇବା ସହଜ କି?

ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ଶିଖିବା କଷ୍ଟକର, ଟେଲିଫୋନ୍ କିମ୍ବା ସ୍କାଇପ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ “ଟିମ୍ ଭ୍ୟୁୟର୍” ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା |

ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମେସିନ୍ କିପରି ବାଛିବେ?

ଆପଣ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଖଣ୍ଡ, ଆକାର, ଏବଂ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁରୋଧ କହିପାରିବେ |ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବା |

ମୁଁ କିପରି ତୁମର କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି?

ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କଠୋର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ |କାରଖାନା ବାହାରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ |ବିତରଣ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଚିତ୍ର ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ |

ଯଦି ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରରେ କ problem ଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ କ’ଣ କରିପାରିବି?

ଯଦି ମେସିନ୍ରେ କ problem ଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତେବେ ମାଗଣା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧିରେ ପଠାଇଥାଏ |ମେସିନ୍ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ ପରେ ମାଗଣା ସେବା ଜୀବନ, ​​ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦୟାକରି ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |ଫୋନ୍ ଏବଂ ସ୍କାଇପ୍ ରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦେବୁ |

ମୁଁ ତୁମର କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବି କି?

ହଁ!ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆମର କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ!

ତୁମର ବିତରଣର ତାରିଖ କ’ଣ?

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେସିନ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ 15 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ;କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ମେସିନ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ 20 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ |

MOQ?

ଆମର MOQ ହେଉଛି 1 ସେଟ୍ ମେସିନ୍ |ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ପୋର୍ଟକୁ ମେସିନ୍ ପଠାଇ ପାରିବା, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟ ନାମ କୁହନ୍ତୁ |ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିବହନ ପରିବହନ ମାଲ ଏବଂ ମେସିନ୍ ମୂଲ୍ୟ ପଠାଯିବ |

ଆମ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?